standard-title Cestná doprava EÚ

Cestná doprava EÚ

EU TransportCestná doprava v EÚ sa riadi politikou, ktorej cieľom je zaobstarať bezpečné, ekologické a efektívne mobilné systémy. Odvetvie cestnej a nákladnej dopravy predstavuje jeden z najdynamickejších prvkov hospodárstva EÚ. Cestná doprava sa podieľa na pohybe osôb a tovaru, na krátke a dlhé vzdialenosti. Taktiež poskytuje efektívnu sieť prepojenia rôznych krajín v EÚ. Uľahčuje to vysoká flexibilita, ktorá súvisí s cestnou dopravou. Slovensko je dôveryhodným príkladom európskej krajiny so značne vyvinutou dopravnou sieťou, s cestnými komunikáciami, ako napríklad diaľnica D2, rýchlostná cesta R5 a Európska cesta E575.

Aké sú ciele dopravnej politiky EÚ?

Formulovanie politiky je zvyčajne založené na stanovených cieľoch a zámeroch. Prednostným cieľom politiky je, v tomto kontexte, vytvorenie účinných dopravných mechanizmov pre cestujúcich a nákladnú dopravu. Druhým cieľom je uľahčiť zosúladenie noriem o životnom prostredí a o bezpečnosti cestnej dopravy. Ciele politiky sa riadia podľa predpisov cestnej dopravy, v rámci regiónu EÚ. Zákony určujú rôzne parametre, medzi ktoré patria pracovný čas a čas na odpočinok, ročné cestné dane, poplatky pre ťažký náklad a prístup k povolaniam v nákladnej doprave a mnoho ďalších.

 

Výzvy, ktorým čelí sektor nákladnej dopravy a životaschopných riešení EÚ

Najviditeľnejšou výzvou sú rozsiahle dopravné zápchy na hlavných európskych cestách. Dopravné zápchy spôsobujú značné meškanie a to hlavne u vozidiel prepravujúcich obchodný tovar. Tieto nepríjemnosti spôsobujú rozsiahle straty, pokiaľ ide o pohonné hmoty a produktivitu. Napríklad, výrobné organizácie, ktoré sú závislé na doručení včas, sú týmto problémom dosť postihnuté. Realizovateľný spôsob ako zmierniť dopravné zápchy na cestách EÚ je uzákonenie efektívnejších protokolov cestnej dopravy a logistiky. Vyžaduje si to optimalizáciu využívania kapacity a rozvoj spoľahlivej infraštruktúry. Napriek prísnym bezpečnostným opatreniam sú stále niektoré cesty náchylné na prípadné nehody. Bezpečnosť nákladnej dopravy je, okrem iného, založená aj na priaznivých pracovných podmienkach pre vodičov, bezpečné miesta na odpočinok a bezpečné cesty. Na zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky by mali dopravné predpisy umožniť riadenie dopravných vozidiel len zručným vodičom a poskytnúť pokročilé prístupy na zabezpečenie dodržiavania príslušných právnych predpisov všetkými účastníkmi cestnej premávky. Ďalšou výzvou je neustály nárast cien pohonných hmôt. Vysoké ceny pohonných hmôt môžu byť pomerne nevýhodné pre medzimestskú cestnú dopravu. Zvýšené využívanie cestnej dopravy zvyšuje hluk a znečisťuje ovzdušie. Na zmiernenie tohto problému krajiny EÚ vyžadujú nízko uhlíkové riešenia dopravy ako sú elektrické vozidlá a hybridné motory.