Reliable Freight ForwarderVeľkoobchodná alebo výrobná spoločnosť má zvyčajne veľké množstvo tovaru na dodanie zákazníkom, na domácom aj medzinárodnom trhu. Niektoré z týchto firiem sa rozhodli použiť svoje vlastné prepravné operácie, ale často to prináša niekoľko nedostatkov. Vnútroštátna nákladná doprava vyžaduje veľa investícií do logistiky, ako je práca, zručnosti a technológie na zabezpečenie efektívnej prepravy tovaru.

Spoločnosti však majú niekoľko možností, pokiaľ ide o manipuláciu s ich dodávkou, a jednou z nich je využiť spoločnosť , ktorá sa zaoberá špeditérskymi službami.

Čo je špeditérska firma/špeditér?

Špeditér, tiež známy ako poskytovateľ logistikých služieb tretej strany (3PL), je špecialista na logistiku, ktorý pomáha pri preprave tovaru medzi odosielateľom (spoločnosť, ktorá odosiela tovar) a dopravnou spoločnosťou. Zabezbečuje ten najlepší spôsob dopravy, pričom zohľadňujú druh tovaru a požiadavky zákazníkov. Efektívny špeditér je dôležitou súčasťou mnohých podnikov.

Rozdiel medzi špeditérom a sprostredkovateľom nákladnej dopravy

Špeditér zabezpečuje prepravu zásielok a skladovanie nákladu pre svojich klientov a používa dopravcov na prepravu nákladu. Prevezme náklad, čo ho vystavuje riziku straty alebo poškodenia dodávky.

Sprostredkovateľ nákladnej dopravy, na druhej strane, pôsobí ako sprostredkovateľ, ktorý spája dopravcov a prepravcov. Nevytvárajú dopravné listy (ang. BOL) v ich mene ako dopravca a nie je zodpovedný za žiadne reklamácie. Preto, hlavný rozdiel medzi špeditérom a sprostredkovateľom spočíva v tom, že sprostredkovateľ nepreberá nad vašou dodávkou vedenie.

Služby ponúkané špeditérskou spoločnosťou

  1. Špeditérska firma uskutočňuje prieskum a plánuje najvhodnejšiu cestu na prepravu, s tým, že berie ohľad na nebezpečné materiály a tovary podliehajúce skaze, bezpečnosť, čas prepravy a cenu.
  2. Špeditér využíva svoju rozsiahlu sieť kontaktov a nadväzuje vzťahy s dopravcami, ako sú firmy s nákladnou doprvou, želežničnou, leteckou, vlakovou a námornou nákladnou dopravou na vyjednanie, čo najlepšej ceny za dodanie tovar. Tiež zabezpečuje, aby sa náklad prepravil po čo najhospodárnejšej trase prostredníctvom niekoľkých ponúk a výberu takej, ktorá najlepšie vyvažuje spoľahlivosť, rýchlosť a náklady.
  3. Dokumentácia je pri odosielaní dodávok na regionálnej alebo medzinárodnej úrovni dôležitá. Existuje niekoľko dokumentov, ktoré musí špeditér pripraviť pred alebo počas prepravy. Niektoré doklady, ktoré špeditérska firma zaobstará sú, okrem iného, dopravný list (BOL), osvedčenie o pôvode (COO) a vývozné vyhlásenie odosielateľov. Prepravcovia majú dobrú povesť, pokiaľ ide o spracovanie zložitosti a presnosti pri príprave dokladov o preprave. Zabezpečujú, aby boli dokumenty správne spracované v súlade s miestnymi a medzinárodnými zákonmi.
  4. Špeditér skladuje tovar zákazníka pred odoslaním alebo po príchode tovaru na miesto určenia. Agenti špeditérskej firmy majú buď svoje sklady na rôznych miestach, alebo si môžu prenajať priestor v oblastiach, kde skladovanie nevykonávajú. Tiež poskytujú služby, ako sú balenie výrobkov na vývoz a označovanie na preukázanie presnosti tovaru v prepravnom kontajneri.