Dôležitosť špeditérskeho priemysluVývozcovia, dovozcovia a iné spoločnosti často vyžadujú efektívnu, bezpečnú a cenovo prístupnú prepravu ich tovaru. Väčšina z nich však nemá prístup zariadiť si prepravu súkromne a musí si najať špeditérske služby. Špeditérsky priemysel je dominantným poskytovateľom export a import dopravných služieb pre spoločnosti v rámci EÚ. Slovensko, Španielsko a Taliansko sú niektoré pozoruhodné príklady krajín, v ktorých sa tento priemysel podstatne rozvinul.

Slovenský špeditérsky priemysel zahŕňa viacero spoločností, vrátane HIS Spedition. Španielsko a Taliansko majú takisto jedny z najväčších špedičných spoločností v rámci regiónu EÚ. Avšak, výber toho správneho špeditéra je kľúčovým prvkom, ktorý dodá hodnotu vášmu dodávateľskému reťazcu.

Prečo spoločností potrebujú špeditérske služby?

 

Podnikanie a obchodný priemysel si vyžadujú, aby si spoločnosti vypracovali účinné metódy, ktoré budú udržiavať požadovaný príliv zisku a konkurencieschopnosť. Rozšírenie trhov je životaschopný prístup k rastu, ktoré používajú spoločnosti na rozšírenie ich obchodného územia a väčší predaj. Rastúci dopyt po importe a exporte na medzinárodných trhoch robia špeditérske služby kľúčovým hráčom na globálnom trhu.

 

Ale čo presne znamená dôležitosť špeditérskych služieb?

Dopravno-špeditérsky priemysel poskytuje spoločnostiam rýchlejšie a ľahšie riešenie prepravného procesu. Špeditéri zvládnuť všetko, čo sa týka dopravy tovaru; vystupujú teda ako sprostredkovatelia medzi vašou firmou a dopravnou spoločnosťou.

Špeditéri poskytujú rozhodujúce rady spoločnostiam na všetky otázky ohľadne pohybu tovaru, najmä cez hranice. Vzhľadom na ich rozsiahle skúsenosti, špeditéri zabezpečia, že sú všetky vaše prepravné doklady v poriadku a že boli splnené všetky príslušné požiadavky. Agenti alebo špeditérske firmy takisto pripravujú špeciálnu dokumentáciu v mene odosielateľa, zaujímavým príkladom je dopravný list.

Proces pohybu nákladu na miesto v zahraničí môže byť dosť náročné, najmä ak nemáte prehľad o zahraničných dopravných protokoloch. V takom prípade je najlepšou voľbou konzultovať renomovaného špeditéra. Tým, že v priemysle pracujú už dlhšiu dobu, profesionálny dopravcovia majú rozsiahle znalosti v dopravných riešeniach do zahraničných destinácií. Oboznámení sú aj so zahraničnými zákonmi alebo predpismi, ktoré sa týkajú zahraničného obchodu. Väčšina špeditérov v EÚ poskytuje komplexné balíky logistických služieb a sú držiteľmi relevantných licencií od príslušných regulačných orgánov.

Veľké množstvo spoločností v špeditérskom priemysle, môže výber správneho poskytovateľa sťažiť. Profesionálny poskytovateľ služieb by mal poskytovať cenovo prístupné služby, v dohodnutom časovom rozmedzí. Kontaktujte HIS Spedition, aby sme prebrali vaše požiadavky ohľadne nákladnej dopravy a logistiky, ešte dnes.

Contact HIS Spedition